Gene Key 64

De Aurora

‘Verwarring op zich is een volkomen natuurlijke staat. De oude alchemisten noemden deze staat de massa confusa, de chaos van de elementen, en vergeleken het met het oer-wervelen dat voorafging aan de geboorte van het universum. Verwarring is een staat zonder orde of structuur; het is een staat die golft van pure potentie. Alleen als de menselijke geest het probeert te interpreteren, wordt het verbijsterend. Ben je in staat om in deze oerstaat van bewustzijn te kijken zonder je verstand op enigerlei wijze in te schakelen, dan zul je de ware aard van het zijn gemanifesteerd zien als Illuminatie, de 64e Siddhi.’ 

– Citaat uit Gene Keys boek