Gene Key 61

Het Heilige der Heiligen

‘De 61e siddhi is noch een plek noch een staat. Het is de innerlijke ervaring van heiligheid, van een zijn met het goddelijke. In deze siddhi gloort de ware werkelijkheid. De druk die zorgt voor de massapsychose van de mensheid gaat niet langer direct naar het menselijk brein, maar wordt geweigerd en omgeleid via het systeem van de solar plexus (waar een veel meer geavanceerd systeem van bewustzijn huist).

Als eenmaal de druk van bewustzijn bij het brein is weggehaald, komt er eindelijk een eind aan de vraag naar het waarom en zullen alle vragen die daaruit voortkomen, zoals die naar het hoe en wie, ook wegsterven. Echter, de druk moet ergens heen en dat gebeurt ook. Via het centrum van de solar plexus gaat het overal heen. Door de continu trillende golf van frequenties uit de solar plexus wordt bewustzijn voorbij het lichaam gebracht tot in elke uithoek van het universum. Onmiddellijk voel je jezelf helemaal leeg en toch eindeloos vol.’

– Citaat uit Gene Keys-boek