Gene Key 51

Van Initiatief naar Initiatie

‘Ontwaken is eigenlijk een reeks van verzachtingen. Ons bewustzijn wordt meer eenpuntig,¬†maar ons hart en onze geest worden zachter en opener. Telkens wanneer we worden geconfronteerd met hardheid, het onverwachte, met lawaai of turbulentie en met de donder van het leven, hebben we, in plaats van gespannen te worden, ons te ontspannen en te openen, te verzachten en milder te worden. Zachtaardigheid is de wezenlijke kwaliteit die nodig is om spirituele initiatie mogelijk te maken. Eigenlijk, naarmate we toegeeflijker worden, breidt ons bewustzijn zich uit om daarmee steeds bredere vergezichten en mogelijkheden toe te laten.’

– Citaat uit The 64 Ways