Gene Key 50

Kosmische Orde

‘Er kan geen enkele Gene Key werkelijk worden begrepen zonder begrip van alle andere Gene Keys, en daarom is het zo belangrijk de essentie van elke Gene Key te leren kennen. Een enkele DNA-molecule bevat elk van de 64 Gaven in archetypische chemische vorm, waardoor ook elk van hen op een bepaald niveau in je wezen resoneert.


Interessant is de relatie tussen deze 50e gave van evenwicht en de 59e gave van intimiteit. Je zou in zekere zin kunnen zeggen dat de 50ste gave de blauwdruk van het evenwicht bevat, terwijl de 59ste het implementeert. Die verbinding kun je ook volgen tot in het schaduwbewustzijn om het diepe verband te vinden tussen de 59e schaduw van oneerlijkheid en de 50e schaduw van corruptie. De intimiteit is de sleutel tot het manifesteren van evenwicht in de wereld. In dit verband verwijst intimiteit naar eerlijkheid in de omgang met anderen. Eerlijkheid is van vitaal belang om een zuivere groepsaura te creĆ«ren waarin alle verborgen agenda’s op tafel liggen. Zonder dit kan nooit een echt evenwicht worden bereikt.’

– Citaat uit The 64 Ways