Gene Key 48

Het Wonder van Onzekerheid

‘Wij kunnen ons niet hechten aan wijsheid. Het glijdt aan ons voorbij als een glibberige vis, op het moment dat we er kennis van maken is het geen wijsheid meer. Het zal vastgeroest zijn en slechts van beperkt nut. Wijsheid is eindeloos zinvol. We spreken over parels van wijsheid, en dat is wat ze zijn – eindeloos druppelend uit de hemel. De schoonheid van wijsheid schuilt in haar vergankelijke aard. Omdat ze uiteenvalt als zeepbellen, kan ze niet worden gevangen of gematerialiseerd. Alles straalt wijsheid uit, tot de kleinste dingen aan toe. De slak heeft meer wijsheid dan de grootste logicus.’
 

– Citaat uit The 64 Ways