Gene Key 47

Het Verleden Transmuteren

‘Wanneer wij ons naar binnen keren en het als een zaadje ontmoeten voordat het zich uiterlijk manifesteert, dan kan ons bewustzijn het uitschakelen en transmuteren voordat het zich manifesteert. Daarom wordt gezegd dat onze meditatie, ons bewustzijn, onze ademhaling of aanwezigheid karma kan afbranden. Dit is het grote mysterie van de alchemie, en we moeten ons de schaduw die we dragen toe-eigenen, ook al zijn we het in werkelijkheid helemaal niet. Het hoort gewoon bij het voertuig. Gene Key 47 vangt werkelijk de essentie van de transformerende reis door de frequentiebanden, zo diepgaand. Elke schaduw bevat een gave. De gave van Transmutatie doet zich meer en meer voor naarmate we vollediger in het huidige moment binnentreden.’

– Citaat uit Gene Keys boek