Gene Key 46

De Wetenschap van Geluk

‘Het leven is een doos vol verrukkingen, te veel om te benoemen en te tellen. Deze genetische sleutel heeft betrekking op de belangrijkste ontwikkelingsfase in onze kindertijd tussen geboorte en zeven jaar. Het is de opbouwfase van het fysieke lichaam en de interne organen. Door de Gene Keys, in het bijzonder de Venussequentie van het Gouden Pad, en door diepe contemplatie kunnen we, naarmate onze contemplatie zich verdiept, sommige uitdagingen van die tijd in onze kindertijd opnieuw ervaren. Dan kunnen we opnieuw inprenten op dezelfde manier als onze cellen voor het eerst werden ingeprent. In het DNA leggen we een nieuwe kopie van onszelf, en de belangrijkste bouwsteen is de energie van verrukking.’ 

– Citaat uit Gene Keys boek