Gene Key 38

De Lichtstrijder

‘De 38e gave maakt deel uit van een genetische codonfamilie die we kennen als ‘The Ring of Humanity’ (De Ring van de Mensheid). Elk van de zes Gene Keys in deze groep vertegenwoordigt een archetypisch aspect van het verhaal van de mens. In dit verhaal zet de 38e Gene Key het patroon neer van alle menselijke strijd: de strijd van alle vorm om tot het geestelijke te komen. In de mens wordt dit gerepresenteerd door de zoektocht van de innerlijke lichtstrijder, die het opneemt tegen de donkere krachten van je lagere natuur.

Het is deze zoektocht of strijd die onder al het externe menselijke conflict ligt. Volharding is de meest wezenlijke menselijke eigenschap van de innerlijke strijder omdat de duistere krachten van het menselijke instinct zo diep zijn ingebed in onze natuur. Daarom leren mensen vaak door een nederlaag om krachtiger te zijn. Na verloop van tijd zul je, door volharding, liefde en vertrouwen, uiteindelijk overwinnen en je eigen goddelijkheid ervaren.’

– Citaat uit Gene Keys boek