Gene Key 37

Alchemie van het Gezin

´Deze 37e siddhi van tederheid is het natuurlijke klimaat dat alle ouders en kinderen omringt. Wanneer jongens, omringd door door deze steun en tederheid, in de wereld worden gebracht dan zal hun vrouwelijke kant niet langer worden aangetast en zal de wereld zoals we die zien, beginnen te veranderen zodra deze jongens uitgroeien tot emotioneel evenwichtige mannen.

Omgekeerd is het door de toekomstige jonge meisjes dat grote sociale verandering in de wereld zal worden gebracht. Energetisch gesproken is het het vrouwelijke dat de visie van synthese bij zich draagt ​​en het mannelijke dat die synthese zal bouwen. Dit is een gegeneraliseerde blauwdruk van de toekomstige samenleving. Het zal een wereld zijn waarin het mannelijke principe het vrouwelijke principe dient. Dus wat we nu zien is niet het verval van de familie-eenheid, maar een volledige herdefiniëring van wat familie werkelijk betekent. Familie is de structuur die een aura van tederheid creëert over de hele planeet, en daarbij tegelijkertijd individuen bekrachtigt en gemeenschappen ondersteunt.

In de toekomst zal familie niet langer een geïsoleerd verschijnsel zijn binnen stammen, maar een collectief adempatroon dat alle mensen verenigt. Dit is de toekomst die eraan komt. Het is dezelfde visie als die van Christus voor de natuurlijke staat van de mensheid. Het is wat hij het koninkrijk der hemelen noemde.’ 

– Citaat uit Gene Keys boek