Gene Key 33

De Laatste Openbaring

‘Het grootste verschil tussen contemplatie en zowel mindfulness als meditatie is dat contemplatie ook op een proactieve manier gebruik maakt van de ‘ mind’. We maken gebruik van mindfulness door innerlijk naar onze gedachten, onze emoties en ons lichaam te kijken, maar met contemplatie doen we ook iets actiefs. Contemplatie doet een beroep op de kracht van verstand, emotie en lichaam. Het versmelt en gebruikt hun energie om een verhoogde staat van zelfbewustzijn, vrijheid en algemene welvaart tot stand te brengen. De werkelijke kracht van contemplatie is dus dat het op natuurlijke wijze overgaat in beslissende actie, en die actie brengt fundamentele veranderingen in ons leven teweeg.’

Citaat uit The Art of Contemplation