Gene Key 32

Eerbied voor de Voorouders

‘Bij deze gave van behoud draait alles om enten. Een jonge knop op een oude onderstam wordt meestal het sterkst. In de 32e gave wordt het oude, het traditionele, het voorouderlijke aangetrokken, niet op een starre manier, maar omdat er dingen zijn met een diepe waarde uit ons verleden die echt de moeite waard zijn om te koesteren voor toekomstige generaties. De mooiste manier om je leven door te brengen is om iets van waarde te creĆ«ren of te bewaren voor toekomstige generaties.’

– Citaat uit The 64 Ways