Gene Key 3

Door de Ogen van een Kind

‘De gave van innovatie is veel opwindender dan simpelweg creatief zijn. Het houdt in dat je voorgoed aan het op angst gebaseerde perspectief van de schaduwfrequentie bent ontsnapt. Innovatie gedijt bij optimisme, hoewel dit niet het soort optimisme is dat gebaseerd is op hoop. Echt optimisme is de dynamische energie in het hart van de schepping. Door de gave van de derde Gene Key, begin je de hogere aspecten binnen je eigen DNA aan te boren. Het is niet zo dat het DNA zelf verandert, maar dat de frequentie die er doorheen gaat de verborgen programmering ervan activeert. Zo maakte het eencellige leven plaats voor het coöperatieve leven. En zo moet en zal het menselijk egoïsme plaatsmaken voor collectief bewustzijn.’

Citaat uit Gene Keys boek