Gene Key 28

Het Omarmen van de Duistere Kant

‘De gave van totaliteit is een wonderbaarlijke gave om te hebben, en het behoort toe aan iedereen die werkelijk weet hoe te vertrouwen in het leven. Totaliteit betekent te leven naast angst – om te leven met het onverwachte en open te staan voor voortdurende verandering terwijl je toegewijd blijft. Totaliteit is de balans tussen de extremen van de 28e Schaduw – de een die niet kan veranderen en de ander die zich niet kan binden. De gave van totaliteit bestaat uit het omarmen van je hele natuur en het hele leven – het plezier en de pijn. Volledig zijn in de zin van deze gave betekent ook dat je kunt leven zonder dat je geest je leven dicteert. Dit is leven voor het moment, in de volle wetenschap dat het levensdoel alleen in het huidige moment kan worden gevonden, in plaats van in de verre toekomst.’ 

– Citaat uit Gene Keys boek