Gene Key 21

Een edelmoedig Leven

‘De 21e Siddhi beschrijft het veld van een mens die leeft in overgave. Met andere woorden, wanneer we eenmaal onze ‘ik-hoedanigheid’ hebben opgegeven, is heldhaftigheid het enige dat overblijft. Het Goddelijke werkt via heldhaftige daden. Zulke daden kunnen we onszelf niet toe-eigenen. Ze zijn gewoon de operationele modus van een bewustzijn dat is bevrijd van controle van de persoon.’

– Citaat uit The 64 Ways