Gene Key 20

Het heilige AUM

‘Je kunt pas volledig aanwezig zijn wanneer je alles ziet. Met aanwezigheid komt absolute kennis. Dit is alomtegenwoordigheid. Voor het dualistische verstand is het een moeilijk concept om zich voor te stellen, om je eigen toekomst te kennen. Om je bewust te zijn van elk detail, niet volgordelijk, maar met je geheugen dat tegelijkertijd naar voren en terug werkt in de tijd. Er is geen onzekerheid meer in je cellen. Je wordt door God geademd. De Goddelijke adem is in deze siddhi.’

– Citaat uit Dare to Be Divine