Gene Key 17

Het oog

‘Door de siddhi van Alwetendheid krijgt de wereld zijn ware zieners en orakels. Er bestaat een oude traditie die zegt dat de ware ziener altijd blind is, of het ware orakel doof. Dit symboliseert wat het betekent dat bewustzijn door jou heen kijkt, in plaats van jij door bewustzijn. Bij zo’n hoge frequentie wordt het menselijk lichaam slechts een instrument voor bewustzijn. Door de 17e siddhi heen speelt het bewustzijn het spel van de maya, ook al bevindt het zich buiten de maya. Als de 17e siddhi een mening of gezichtspunt geeft, doet hij dat om een bepaald menselijk drama te kunnen laten uitspelen. Dit is ook een siddhi die de wereld inkomt om zichzelf te laten zien. Af en toe, en voor bepaalde mensen is het een deel van hun karmische erfenis om over hun toekomst te horen. Door te horen over je toekomst, creëert dat die toekomst soms ook of het geeft het tegenovergestelde effect: het tenietdoen ervan.’

– Citaat uit Gene Keys boek