Gene Key 16

Magische Genialiteit

‘De 16e Gave leert holografisch, waarbij hart, lichaam en geest in gezamenlijkheid worden verbonden. Deze Gene Key gaat over uitmuntendheid. Wanneer onverschilligheid geen speler meer is, kunnen alle vaardigheden en natuurlijke talenten worden gebruikt om het geheel te dienen, in plaats van individuele roem en rijkdom. 

We kunnen alleen echt gedijen wanneer we anderen helpen en wanneer we ze op integere wijze helpen. Het leven dienen is respect hebben voor elk niveau van de samenleving. Het is het vereren van de levensketen, het begrijpen van de onderlinge verbondenheid van alle dingen. Dit is waar de gave van veelzijdigheid vandaan komt, van deze holografische wijsheid. 

Wanneer we in de holografische waarheid van een enkel onderwerp kijken, dan kunnen we zien hoe datzelfde onderwerp als een hoger thema met telkens dezelfde origine door alle onderwerpen loopt.’

– Citaat uit The 64 Ways