Gene Key 15

Een eeuwig Bloeiend voorjaar

‘Je zou de gave van magnetisme kunnen samenvatten als het vermogen om te beïnvloeden en beïnvloed te worden door middel van de aura. Bij magnetisme draait alles om de kracht van aura. Zoals Goethe zei: “Alles wat leeft, creëert een atmosfeer om zich heen.” Alle levensvormen stralen bio-energetische energievelden uit, die via geometrische wetten in wisselwerking staan met hun omgeving. Het is deze 15e gave die de kracht van de aura ontgrendelt om informatie tussen verschillende vormen te geleiden en door te geven. Hoe meer je aura resoneert met de natuurlijke frequenties van de aarde, hoe breder je aura zich verspreidt en je in contact brengt met veel van de verborgen werkelijkheden en koninkrijken in de natuur. Uiteindelijk, als de frequentie van je aura in perfecte resonantie komt, vergrendelt het met het aardraster zelf en breidt je bewustzijn zich exponentieel uit, één worden met Gaia en alle schepselen.’

Citaat uit Gene Keys boek