Gene Key 14

Welvaart Uitstralen 

‘Het leven is gevuld met uiterlijke compromissen. Een leven waarin geen uiterlijke compromissen worden gesloten zou een gigantisch egoïsme inhouden. Aan de binnenkant ligt het goud verborgen, als we leren hoe we onze egoïstische neigingen kunnen overwinnen om ons hogere zelf, onze integriteit in gevaar te brengen. Als we zonder innerlijke compromissen leven, leven we een leven van diepe eer en deugd. En uiteindelijk is de vraag er één van het hart. Hebben we een compromis gesloten met de liefde? Wat zou de liefde in deze situatie doen?’

– Citaat uit The 64 Ways