Gene Key 12

Een puur Hart

De Siddhi is de goddelijke essentie van het leven, en de 12e Siddhi laat ons zien dat we niets anders zijn dan zuiverheid. En dit is wat er altijd in de ijdelheid verborgen is geweest. De enige zuiverheid die er is, is de zuiverheid van het hart. Er is geen andere zuiverheid. En niets of niemand kan dat ooit van ons afnemen. Wat ze ook proberen, wat ze ons ook aandoen, hoe afschuwelijk de uiterlijke omstandigheden ook worden, niemand kan de zuiverheid van ons hart raken – dat is de wonderbaarlijke realisatie van de 12e Siddhi. Met andere woorden, we kunnen worden opgesloten in de gevangenis, maar ze kunnen nooit onze liefde stoppen. Ze kunnen ons van alles aandoen, maar ze kunnen nooit onze liefde stoppen. Want als we in contact komen met ons hart, als we er echt mee in harmonie komen, dan zijn al onze relaties en al onze dilemma’s meteen opgelost. Omdat we niet bezoedeld kunnen worden door iemand of iets van buitenaf, omdat er geen buitenkant is. Het is allemaal alleen wij. Het zijn allemaal manifestaties van één ding.’
 
– Citaat uit The 64 Ways