Gene Key 11

Het Licht van Eden

‘Idealisme heeft een slechte reputatie in onze moderne wereld. Het wordt gezien als het tegenovergestelde van realisme, en realisme wordt geassocieerd met manifestatiekracht terwijl idealisme over het algemeen als zwakker wordt gezien. De 60e gave van realisme stoelt echter op een magische waarheid: namelijk, dat het enige dat nodig is om magie te laten plaatsvinden, een vorm van structuur is en een open geest. Dit is op geen enkele manier in strijd met de ware aard van idealisme. Wat de meeste mensen als idealisme beschouwen, is in werkelijkheid de verduistering van de 11e schaduw, die niet in staat is zijn dromen waar te maken. Om idealisme in de wereld te manifesteren, is alleen maar een structuur nodig, waar doorheen het gemanifesteerd kan worden.’

– Citaat uit Gene Keys boek